Navigatie: Wetenswaardigheden > Kansen. Bezoekers: 8 English

Zijn kansen te vergroten door het elimineren van speelgetallen of door het spelen met repeaters? Met elimineren van speelgetallen bedoelen we het niet spelen met getallen die bij de laatste trekking al getrokken zijn. Met repeaters bedoelen we juist het tegenovergestelde, het spelen met getallen die bij de laatste trekking wel getrokken zijn.
 
 
Eliminatie Aantal Totaal Percentage
Bij hoeveel trekkingen waren alle zes getallen anders dan bij de vorige trekking 1100 2785 39.50%
Bij hoeveel trekkingen waren alle zes getallen anders dan bij de vorige twee trekkingen 411 2785 14.76%
Bij hoeveel trekkingen waren alle zes getallen anders dan bij de vorige drie trekkingen 170 2785 6.10%
Bij hoeveel trekkingen waren alle zes getallen anders dan bij de vorige vier trekkingen 74 2785 2.66%
Bij hoeveel trekkingen waren alle zes getallen anders dan bij de vorige vijf trekkingen 26 2785 0.93%
Tabel 9a: Eliminatie.
Repeaters Aantal Totaal Percentage
Aantal keer dat één getal overeen komt met een getal uit de vorige trekking 1685 2785 60.50%
Aantal keer dat twee getallen overeen komen met getallen uit de vorige trekking 471 2785 16.91%
Aantal keer dat drie getallen overeen komen met getallen uit de vorige trekking 65 2785 2.33%
Aantal keer dat één getal overeen komt met getallen uit de vorige twee trekkingen 2374 2785 85.24%
Aantal keer dat twee getallen overeen komen met getallen uit de vorige twee trekkingen 1417 2785 50.88%
Aantal keer dat drie getallen overeen komen met getallen uit de vorige twee trekkingen 561 2785 20.14%
Aantal keer dat vier getallen overeen komen met getallen uit de vorige twee trekkingen 149 2785 5.35%
Aantal keer dat één getal overeen komt met getallen uit de vorige drie trekkingen 2615 2785 93.90%
Aantal keer dat twee getallen overeen komen met getallen uit de vorige drie trekkingen 2105 2785 75.58%
Aantal keer dat drie getallen overeen komen met getallen uit de vorige drie trekkingen 1297 2785 46.57%
Aantal keer dat vier getallen overeen komen met getallen uit de vorige drie trekkingen 611 2785 21.94%
Aantal keer dat vijf getallen overeen komen met getallen uit de vorige drie trekkingen 207 2785 7.43%
Aantal keer dat één getal overeen komt met getallen uit de vorige vier trekkingen 2711 2785 97.34%
Aantal keer dat twee getallen overeen komen met getallen uit de vorige vier trekkingen 2448 2785 87.90%
Aantal keer dat drie getallen overeen komen met getallen uit de vorige vier trekkingen 1864 2785 66.93%
Aantal keer dat vier getallen overeen komen met getallen uit de vorige vier trekkingen 1201 2785 43.12%
Aantal keer dat vijf getallen overeen komen met getallen uit de vorige vier trekkingen 598 2785 21.47%
Aantal keer dat één getal overeen komt met getallen uit de vorige vijf trekkingen 2759 2785 99.07%
Aantal keer dat twee getallen overeen komen met getallen uit de vorige vijf trekkingen 2638 2785 94.72%
Aantal keer dat drie getallen overeen komen met getallen uit de vorige vijf trekkingen 2269 2785 81.47%
Aantal keer dat vier getallen overeen komen met getallen uit de vorige vijf trekkingen 1736 2785 62.33%
Aantal keer dat vijf getallen overeen komen met getallen uit de vorige vijf trekkingen 1103 2785 39.61%
Tabel 9b: Repeaters.
Tabel 9: Eliminatie en Repeaters.

 
Voornamelijk in Repeaters tabel 9b staan een aantal opmerkelijkheden:
  • Bij 60.50% van de trekkingen is een getal getrokken uit de vorige trekking.
  • Bij 85.24% van de trekkingen is een getal getrokken uit de vorige twee trekkingen.
  • Bij 50.88% van de trekkingen zijn er twee getrokken uit de vorige twee trekkingen.


Wij hebben geen binding met de Nederlandse, Belgische of Duitse nationale Lotto. Dit is een door derden opgezet initiatief met als doel gratis informatie te verschaffen over het lottospel.