Navigatie: Onderzoeken > Totalen. Bezoekers: 15 English

Onderstaande tabel 19 is een uitbreiding op de deelgroepen, welke bij menuoptie Series aan de orde gekomen zijn. Er zijn vier groepen aangemaakt. Binnen elke groep zijn de 45 getallen opgesplitst in verschillende deelgroepen. Groep één (rood) bestaat uit drie deelgroepen. (1-15, 16-30 en 31-45) Groep twee (geel) bestaat uit vier deelgroepen. (1-11, 12-22, 23-33 en 34-45) Groep drie (blauw) bestaat uit vijf deelgroepen. (1-9, 10-19, 20-29, 30-39 en 40-45) Groep vier (groen) bestaat uit negen deelgroepen. (1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40 en 41-45)
 
In de tabel is per jaar te zien hoe vaak er getallen getrokken zijn in de verschillende deelgroepen. Er is gemeten vanaf 2000 tot en met 2021.
Per deelgroep zijn de aantallen opgeteld, deze optelling is zichtbaar in rij Totalen. In de rij daaronder zijn de aantallen van de deelgroepen gemiddeld (over 2000 t/m 2021) weergegeven. In de onderste rij staat huidige jaartal 2022, met de deelgroep aantallen die in 2022 getrokken zijn.
 
Omdat de deelgroepen binnen elke groep uit ongeveer dezelfde hoeveelheid getallen bestaan, is de kans per deelgroep binnen een groep identiek. Wanneer een deelgroep mindere aantallen laat zien dan de andere deelgroepen uit dezelfde groep, dan zal de kans voor die deelgroep toenemen.
 
 
Jaar 1-15 16-30 31-45 1-11 12-22 23-33 34-45 1-9 10-19 20-29 30-39 40-45 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45
2000 132 138 108 97 96 94 91 80 87 94 78 39 52 36 44 44 50 44 34 37 37
2001 131 128 131 93 98 97 102 82 86 86 86 50 45 43 43 46 40 42 45 43 43
2002 127 126 107 101 77 95 87 88 71 87 66 48 48 46 33 39 38 49 34 35 38
2003 146 127 111 104 104 79 97 89 104 69 73 49 49 50 47 51 28 48 29 42 40
2004 151 121 124 108 104 86 98 88 98 73 89 48 51 48 52 41 39 41 40 45 39
2005 138 139 131 97 109 95 107 82 94 89 86 57 51 44 43 50 47 42 40 44 47
2006 141 131 118 92 103 97 98 78 90 94 80 48 44 39 58 32 59 40 34 42 42
2007 123 131 130 93 97 93 101 74 83 88 92 47 46 38 39 46 45 40 46 42 42
2008 129 131 124 91 94 103 96 79 76 92 88 49 52 32 45 40 37 54 42 42 40
2009 140 118 126 99 94 91 100 73 99 78 85 49 33 51 56 40 41 37 44 36 46
2010 139 127 118 101 96 92 95 85 96 78 79 46 50 43 46 51 34 42 45 36 37
2011 141 124 125 96 102 94 98 76 107 74 80 53 41 45 55 48 30 46 40 39 46
2012 130 126 128 102 94 82 106 85 83 78 84 54 44 47 39 45 38 43 43 38 47
2013 131 130 123 88 106 92 98 75 96 77 86 50 41 41 49 48 41 41 40 38 45
2014 132 128 124 91 96 98 99 77 85 92 84 46 41 41 50 43 42 43 42 44 38
2015 132 126 126 99 88 90 107 78 90 83 74 59 47 42 43 45 35 46 28 49 49
2016 140 132 118 101 102 92 95 86 88 88 89 39 44 52 44 43 44 45 41 41 36
2017 141 139 164 106 97 108 133 88 90 94 113 59 51 45 45 43 47 49 54 60 50
2018 262 262 244 198 190 191 189 167 173 169 150 109 82 101 79 93 90 79 79 73 92
2019 252 256 260 183 181 194 210 159 160 169 176 104 89 84 79 81 86 89 75 94 91
2020 274 234 260 192 196 172 208 161 181 149 173 104 88 88 98 82 72 80 80 86 94
2021 244 292 232 182 211 194 181 159 174 178 162 95 79 85 80 110 85 97 78 69 85
Totalen 3476 3366 3232 2514 2535 2429 2596 2109 2311 2179 2173 1302 1168 1141 1167 1161 1068 1137 1033 1075 1124
Gemiddeld 158.0 153.0 146.9 114.3 115.2 110.4 118.0 95.9 105.0 99.0 98.8 59.2 53.1 51.9 53.0 52.8 48.5 51.7 47.0 48.9 51.1
2022 7 12 17 7 8 6 15 6 9 3 13 5 4 2 1 8 2 2 6 6 5

Reserve getallen moeten meegenomen worden:  Start
Tabel 19: Deelgroep totalen.

Ook is onderzocht hoe vaak getrokken getallen hun positie houden. Bij 94.2% van de trekkingen valt het eerste getrokken getal in 1-15. Bij 69.9% van de trekkingen valt het tweede getrokken getal in 1-15. Bij 61.2% van de trekkingen valt het derde getrokken getal in 16-30. Bij 62.1% van de trekkingen valt het vierde getrokken getal in 16-30. Bij 65.2% van de trekkingen valt het vijfde getrokken getal in 31-45. Bij 91.6% van de trekkingen valt het zesde getrokken getal in 31-45. Allemaal boven de 50%. Getrokken getallen behouden dus vaker wel hun positie, dan niet...
 

Wij hebben geen binding met de Nederlandse, Belgische of Duitse nationale Lotto. Dit is een door derden opgezet initiatief met als doel gratis informatie te verschaffen over het lottospel.