Navigatie: Wetenswaardigheden > Optellen. Bezoekers: 17 English


Groep Vanaf Tot en met Aantal
1 0 7 0
2 8 15 0
3 16 23 0
4 24 31 0
5 32 39 0
6 40 47 0
7 48 55 4
8 56 63 3
9 64 71 16
10 72 79 26
11 80 87 53
12 88 95 80
13 96 103 152
14 104 111 222
15 112 119 251
16 120 127 283
17 128 135 302
18 136 143 331
19 144 151 351
20 152 159 285
21 160 167 271
22 168 175 213
23 176 183 130
24 184 191 98
25 192 199 47
26 200 207 29
27 208 215 16
28 216 223 8
29 224 231 3
30 232 239 2
31 240 247 1
32 248 255 1
      3.178

Tabel 5: Optellen.
De som van een lot is een optelling van alle getallen.
 
Bijvoorbeeld van een lot als 3-7-14-25-33-41 is de som 3+7+14+25+33+41 = 123.
 
De minimale som die kan voorkomen wordt bepaald door lot 1-2-3-4-5-6 en is 21.
De maximale som die kan voorkomen wordt bepaald door lot 40-41-42-43-44-45 en is 255.
 
We hebben ervoor gekozen om alle mogelijk sommen in 32 groepen te verdelen. In groep 1 loopt de som van 0 tot en met 7. In groep 2 loopt de som van 8 tot en met 15. In laatste groep 32 loopt de som van 248 tot en met 255.
 
Meteen zal de onmogelijkheid van de groepen 1 of 2 duidelijk zijn, immers de minimale som van 21 is hoger dan de hoogst mogelijke som in groepen 1 (is 7) en 2 (is 15). De kans dat de som van een lot in groep 3 zit is uiterst nihil, in deze groep passen alleen loten met een som van 21, 22 of 23.
 
Aantal in de tabel is het aantal getrokken loten per groep. De complete trekking geschiedenis is gebruikt om de aantallen te bepalen.
 
Uit de trekking geschiedenis blijkt dat de lagere en hogere groepen mindere aantallen laten zien dan de groepen er tussenin. Hieruit valt direct op te maken dat het spelen met een lot waarvan de som in de lagere of hogere groepen zit, minder succesvol zal zijn dan spelen met een lot waarvan de som ergens in de tussenliggende groepen zit.
 
Bepaal de som van uw lot of loten en zoek in de tabel op in welke groep uw lot of loten zitten. Op dezelfde rij in de tabel staat het bijbehorende aantal. Wanneer het gevonden aantal lager is dan bij de meeste rijen, dan kan overwogen worden om andere speelgetallen te kiezen om langs deze weg uw kansen te vergroten.
 
Wanneer bij menuoptie Controleren speelgetallen geselecteerd zijn, dan wordt in de tabel de regel die voor de geselecteerde getallen geldt rood weergegeven.
 
Wie kan tellen kan kansen vergroten!
 


Wij hebben geen binding met de Nederlandse, Belgische of Duitse nationale Lotto. Dit is een door derden opgezet initiatief met als doel gratis informatie te verschaffen over het lottospel.