Navigatie: Bron > Informatie. Bezoekers: 16 English

De flag boven het menu heeft de huidige bronkeuze weer. Wanneer de Nederlandse flag zichtbaar is, zijn de trekking uitslagen van de Nederlandse Lotto geselecteerd. Wanneer de Belgische of Duitse flag zichtbaar is, zijn de trekking uitslagen van de Belgische of Duitse Lotto geselecteerd. Onder menukopje Bron kan de bron worden aangepast door voor Nederland, België of Duitsland te kiezen. Nu geselecteerd zijn de Nederlandse Lotto trekking uitslagen.
 
Voor het aanmaken van onze content zijn we afhankelijk van de trekkinggeschiedenis van de Nederlandse, Belgische en Duitse nationale Lotto.
Wij zijn niet de eigenaar/copyrighthouder van de historische gegevens, welke als gegevensbron voor het aanmaken van onze content gebruikt wordt. Hieronder meer informatie over de herkomst van de trekkinggeschiedenis.
 
De trekking geschiedenis van de Nederlandse Nationale Lotto is beschikbaar gesteld door de heer van Hove van Primera van Hove. De heer van Hove is de intelectuele eigenaar van deze zeer waardevolle informatie. Zeer waardevol omdat de Nederlandse Lotto, in tegenstelling tot de Belgische en Duitse nationale Lotto, de historische uitslagen maar gedeeltelijk openbaar maakt. Naast het beschikbaar stellen van de Nederlandse trekking geschiedenis, publiseert de heer van Hove strategieën die de moeite van het lezen waard zijn. Onze hartelijke dank voor de samenwerking.
 

De complete trekking geschiedenis van de Belgische Nationale Lotto wordt door de Belgische Lotto gratis ter beschikking gesteld. De geschiedenis is op te halen in diverse bestandsformaten, waaronder het csv formaat. Hierdoor gaan we ervan uit dat deze gegevens vrij gebruikt mogen worden voor het aanmaken van onze content.
 

De complete trekking geschiedenis van de Duitse Nationale Lotto is te bekijken op de website van de Duitse Lotto. Helaas wordt er geen mogelijkheid geboden om de trekking geschiedenis op te halen in de vorm van een bestand. De complete trekking geschiedenis van de Duitse nationale lotto wordt gratis ter beschikking gesteld op http://www.sachsenlotto.de, net als bij de Belgische lotto in csv formaat. Hierdoor gaan we ervan uit dat deze gegevens vrij gebruikt mogen worden voor het aanmaken van onze content.
 

 
Recente uitslagen worden één dag na een trekkingsdatum opgeslagen en gepubliceerd, dus met een vertraging van 24 uur. Mocht er vanuit de Nederlandse, Belgische of Duitse Nationale Lotto een signaal komen dat we hiermee in overtreding zijn, dan wordt de website zonder pardon en verdere aankondigingen/mededelingen van het internet verwijderd.
 

Wij hebben geen binding met de Nederlandse, Belgische of Duitse nationale Lotto. Dit is een door derden opgezet initiatief met als doel gratis informatie te verschaffen over het lottospel.