Navigatie: Onderzoeken > Grafieken. Bezoekers: 12 English

Hieronder wordt de trekking geschiedenis van een speelgetal weergegeven in de vorm van een grafiek. De horizontale as (X as) is het jaartal. De verticale as (Y as) is het absolute (blauw) of relatieve (rood) aantal keer getrokken. Omdat het aantal trekkingen per jaar geen constante is, geeft de blauwe grafiek een vertekend beeld. Bij de rode lijn is rekening gehouden met het aantal trekkingen per jaar, waardoor een beter beeld ontstaat. De rode lijn is ontstaan door het aantal keer getrokken per jaar te delen door het aantal trekkingen van dat jaar maal 100%.
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Tabel 12: Kies een speelnummer en bekijk de trekking geschiedenis in een grafiek.


Wij hebben geen binding met de Nederlandse, Belgische of Duitse nationale Lotto. Dit is een door derden opgezet initiatief met als doel gratis informatie te verschaffen over het lottospel.